Pagina's

dinsdag 17 april 2012

Essay Philip Peters

Dinsdag 17 april 2012

De wereld een schouwtoneel – over schilderijen en tekeningen van Rens Krikhaar

Philip Peters
Het is onmogelijk om bij bovenstaand werk niet onmiddellijk aan Friedrichs Mönch am Meer te denken, waarnaar het ongetwijfeld welbewust verwijst en waarmee het ook de titel gemeen heeft, al is die hier in het Engels vertaald (Monk at the Sea), wat niet helemaal zonder betekenis is omdat het vanuit Nederland, waar dit werk tenslotte is gemaakt, een allusie is op de verandering van onze cultuur die in de loop van de twintigste eeuw en dan vooral na de tweede wereldoorlog steeds verder veramerikaniseerd is.

zondag 15 april 2012

Tekst Albertus Pieters Villa la RepubblicaStille, nachtelijke ruis: Rens Krikhaar bij Galerie Maurits van de Laar, Den Haag


15 april 2012Als een schim kruist een figuur snel een spoorlijn. De figuur lijkt duidelijk zichtbaar te zijn. Hij heeft een capuchon over zijn hoofd, heeft zijn linkerarm voor zijn borst gekromd alsof hij zijn kleding vluchtig dichtmaakt of er snel iets in wil stoppen en in zijn rechterarm draagt hij iets, waarschijnlijk in een tasje. Bij nader inzien is de figuur minder duidelijk gedetailleerd. Als een herinnering die helder lijkt, maar bij nader inzien onduidelijkheden vertoont. Ook de spoorbaan is vluchtig weergegeven. Waar die naartoe gaat is onduidelijk en waar de figuur naartoe snelt is ook niet duidelijk. Zeker is dat beide het beeld uitlopen.

dinsdag 10 april 2012